وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی
کارشناس ارشد سازه
پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان

لیست اعضاء دفتر نمایندگی شهرستان میانه به تفکیک رشته + شماره تلفنهای تماس                    ( آپدیت شده )

.

:: عمران

.

:: معماری

.

:: مکانیک

.

:: برق

.

:: نقشه برداری

.

:: شهرسازی

.

:: مجریان

.

:: آزمایشگاه های بتن و مکانیک خاک